• en
    • en

Национален конкурс за есе „Моето приключение в Европа с Европас“

апр. 1, 2019

Уважаеми приятели на Европас,

В периода от 01.04.2019 г. до 01.07.2019 г., Център за развитие на човешките ресурси и Европас Център България организират конкурс за есе на тема: „Моето приключение в Европа с Европас“, насочен към две възрастови категории:

  • ученици от VII –  до IX клас;
  • ученици от Х – до ХII клас.

Инициативата е част от дългосрочната ни стратегия за работа с ученици и техните преподаватели от гимназиален курс, която цели да провокира по-задълбочен интерес у младите хора към пътувания в Европа с цел обучение и практика, както и използването на документите Европас.

КОНЦЕПЦИЯ НА КОНКУРСА

„Моето приключение в Европа с Европас“ е тема на есе, по която учениците могат да пишат в екип или самостоятелно, като в творбите им следва да има елемент, свързан с Европас (за повече информация за дейността Европас виж:  https://europass.cedefop.europa.eu. Идеята е чрез силата на българското слово и така зададената тема учениците да се концентрират върху ползите от пътуванията в Европа с цел обучение/практика, както и да се замислят какви ползи биха имали от това при бъдещото им реализиране на пазара на труда. Нашата цел е да провокираме у Вас използването на Европас в различни житейски ситуации, свързани с Вашето обучение. В тази връзка, този конкурс, дава възможност на Вас, младите хора, да опишете своя опит в рамките на проведена европейска мобилност/практика/пътуване, която е свързана с Europass.

Не сте пътували в Европа? Не се притеснявайте да ни опишете как си представяте Вашето пътуване/практика с някои от документите Europass.

Формулярът за кандидатстване и придружаващите го документи следва да бъдат изпратени до 01.07.2019г. на е-поща: europass_konkurs@hrdc.bg и изпратени в запечатан плик до нас (заедно с придружаващите  декларации) на следния адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 15, ет.3.

Получените есета, които отговарят на условията на конкурса, ще бъдат допуснати до оценяване от комисия.

Във времето от 01.07.2019г. до 20.09.2019г. – ще се извърши проверката и оценяването на получените есета от компетентно жури.

За повече информация, относно участието и условията на конкурса, посетете посочения линк: ТУК

 

НАЙ-ДОБРИТЕ ЕСЕТА ЩЕ БЪДАТ НАГРАДЕНИ!

 

За допълнителна информация може да ни потърсите на следните телефони:

Елена Борисова: 02 915 50 22;

Юри Константинов: 02 915 50 38