• en
    • en

Резултати от селекцията на проектни предложения по КД2 „Стратегически партньорства”, подадени по Поканата за кандидатстване към 21/26 март 2019г.

юли 16, 2019

Уважаеми кандидати,

Екипът на ЦРЧР предоставя на Вашето внимание резултатите от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, дейност „Стратегически партньорства“, с краен срок за кандидатстване 21/26.03.2019г.

Информацията за всеки образователен сектор е достъпна на интернет страницата ни, посредством секция „Ключова дейност 2”, подсекция „Резултати“, както и на следните линкове:

„Училищно образование“:

„Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите“ /КА201/

„Стратегически партньорства за обмен на добри практики“ /КА201/

„Партньорства за училищен обмен“ /КА229/

Важно! Резултатите от селекцията по КД2, сектор „Училищно образование“, „Партньорства за училищен обмен“ /КА229/, ще бъдат потвърдени след централното разпределение на бюджетите от страна на ЕК, като ще бъде обявена и финансовата подкрепа, която се отпуска за всеки от партньорите в проектите.

След получаване на резултатите от ЕК, ЦРЧР ще обяви и одобрените за финансиране проектни предложения по КД2, сектор „Училищно образование“, „Партньорства за училищен обмен“ /КА229/, в които български училищни организации са партньори.

„Професионално образование и обучение“ /КА202/

„Висше образование“ /КА203/

„Образование за възрастни“ /КА204/

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.

Моля, при възникнал въпрос, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или телефон: 02/915 50 10.

Благодарим Ви за положените усилия!

 

Екипът на ЦРЧР