• en
    • en

Резултати от Поканата за кандидатстване по дейността „Европейски университети“ за 2020 г.

юли 10, 2020

Уважаеми посетители,

Публикувани са резултатите от Поканата за кандидатстване по дейността „Европейски университети“ за 2020 г., като с удоволствие отбелязваме, че сред одобрените кандидати има български висши училища.

Европейските университети са международни партньорства на висши училища от ЕС в подкрепа на студентите и преподавателите. Инициативата предоставя възможност за получаване на образователно-квалификационна степен, чрез комбиниране на обучение в няколко държави членки, като цели да допринесе и за международната конкурентоспособност на европейските университети.

Повече информация, както и списък на одобрените партньорства можете да намерите на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Образование, аудиовизия и култура“, която администрира дейността: Тук

 

Екипът на ЦРЧР