• en
    • en

Запис от уебинари, Програма „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, 23 и 24 юни 2020 г.

юни 29, 2020

Уважаеми колеги,

Предоставяме на Вашето внимание запис от уебинарите за обучение на бенефициенти за отчитане на проекти по Програма „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“:

 

Екипът на ЦРЧР