• en
    • en

Мерки във връзка с регистрирани случаи на COVID-19

мар. 10, 2020

Уважаеми посетители,

Информираме Ви, че всички планирани от ЦРЧР събития се отлагат до второ нареждане, поради необходимост от предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и на други вирусни заболявания, както и съобразно Заповед № РД-01-114/05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и Заповед №РД-09-606/09.03.2020г. на министъра на образованието и науката.

До второ нареждане, консултации с бенефициенти ще се извършват преимуществено по електронната поща и по телефон, и само в краен случай на място, след предварително уговорена по телефона среща, считано от днес, 10.03.2020г.

 

Екипът на ЦРЧР