• en
    • en

Национални покани за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, Програма „Еразъм+“ за 2020 г.

февр. 5, 2020

Уважаеми посетители,

Публикувани са Националните покани за кандидатстване по КД2 на Програма „Еразъм+“ за 2020 г.

Сектор „Училищно образование“

Сектор „Училищно образование“ – „Партньорства за училищен обмен“

Сектор „Професионално образование и обучение“

Сектор „Висше образование“

Сектор „Образование за възрастни“

Поканите са налични и в съответните секции на интернет страницата.

 

Екипът на ЦРЧР