• en
    • en

Покана за кандидатстване за акредитация по Програма „Еразъм“, сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни“

авг. 12, 2020

Уважаеми посетители,

Публикувана е Поканата за кандидатстване за акредитация по Програма „Еразъм“ в сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни“

Ако Вашата институция / организация участва активно в проекти за мобилност в съответните образователни сектори и се интересува от още по-съществено засилване на интернационализацията си, то настоящата покана може да представлява подходяща възможност за целта.

Пълният текст на поканата, критериите за допустимост и придружаващите документи може да намерите: тук

 

Екипът на ЦРЧР