• en
    • en

Резултати от селекция по КД2, сектор „Училищно образование“, проекти само между училища, Покана за кандидатстване към 29 март 2017г.

авг. 22, 2017

Уважаеми кандидати,

Екипът на ЦРЧР предоставя на вашето внимание резултатите от селекцията на проектни предложения, както и централното разпределение на бюджетите на ЕК, по Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, дейност „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проектни предложения само между училища, с краен срок за кандидатстване 29.03.2017г.

Информацията е достъпна в секция „Сътрудничество за иновации (КА2)”, подсекция „Резултати“, както и на следните линкове:

Съгласно правилата на Програма „Еразъм+“, ЦРЧР ще сключи договори за отпускане на финансова подкрепа и с българските училищни организации, участващи като партньори в проекти по КД2, само между училища, одобрени за финансиране от други национални агенции по Програмата.

Моля, при възникнал въпрос, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или телефон: 02/915 50 10.

Благодарим ви за положените усилия!

Екипът на ЦРЧР

Дата на публикуванe: 22.08.2017г.