• en
    • en

Резултати от селекцията на проектни предложения по КД2 „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, сектор „Младеж“, Покана за кандидатстване към 04 октомври 2016г.

Дек. 20, 2016

Уважаеми кандидати,

Екипът на ЦРЧР предоставя на Вашето внимание резултатите от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, сектор „Младеж“, с краен срок за кандидатстване 04.10.2016г.

Информацията е достъпна в секция „ Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД2)”, сектор „Младеж“, раздел „Резултати“, както и на директния линк: тук

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.

Моля, при възникнал въпрос, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или на телефон: 02/915 50 10.

Благодарим за положените усилия!

Екипът на ЦРЧР

20.12.2016