• en
    • en

Резултати от селекцията на проектни предложения по КД1 „Мобилност“, сектор „Младеж“, Покана за кандидатстване към 04 октомври 2016г.

Дек. 20, 2016

Уважаеми кандидати,

Екипът на ЦРЧР предоставя на вашето внимание резултатите от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 1 – „Мобилност“, сектор „Младеж“, с краен срок за кандидатстване 04.10.2016г.

Информацията е достъпна в секция „ Образователна мобилност за граждани“ (КД1) сектор „Младеж“, раздел „Резултати“, както и на директния линк: тук

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.

Моля, при възникнал въпрос, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или на телефон: 02/915 50 10.

Благодарим за положените усилия!

Екипът на ЦРЧР

20.12.2016г.