• en

Резултати за „Харта за мобилност“ в сферата на Професионалното образование и обучение

сеп. 20, 2018

Уважаеми посетители,

Публикувани са резултатите от селекцията за присъждане на „Харта за мобилност“ в сферата на Професионалното образование и обучение по покана за кандидатстване от 17.05.2018г., които може да намерите в секция Ключова дейност 1 – Професионално образование –Резултати.

Екип ЦРЧР