• en
    • en

Регистрационни номера по Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства“ Покана за кандидатстване към 21 март 2018 г.

мар. 26, 2018

Уважаеми кандидати,

Информираме Ви, че регистрационните номера на подадените проектни предложения по отделните сектори на КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” – „Стратегически партньорства“ по поканата за кандидатстване към 21 март 2018 г., са публикувани, както следва:

Регистрационни номера по сектори:

Училищно образование:

–          Стратегически партньорства за обмен на добри практики

–          Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите

–          Партньорства за училищен обмен

Професионално образование и обучение

Висше образование

Образование за възрастни

Екипът на ЦРЧР

Публикацията е актуализирана на 11.04.2018 г.