• en
    • en

Регистрационни номера на проектни предложения, подадени по КД1 „Образователна мобилност за граждани“

февр. 12, 2018

Уважаеми посетители,
Можете да се информирате за регистрационните номера на подадените проектни предложения по КД1 „Образователна Мобилност“ по Поканата с краен срок за кандидатстване 01.02.2018г./02.02.2018г.

Регистрационни номера по сектори:

Училищно образование

Професионално образование и обучение
Професионално образование и обучение – организации, притежаващи харта за мобилност в сферата на ПОО

Висше образование – КД103
Висше образование – КД107

Образование за възрастни

Екипът на ЦРЧР

12.02.2018г.