• en
    • en

Регистрационни номера на подадени проектни предложения по КД1, КД2 и КД3, сектор „Младеж“, покана за кандидатстване към 5/12 февруари 2019 г.

февр. 26, 2019

Уважаеми посетители,

Регистрационните номера на проектни предложения по КД1, КД2 и КД3, сектор „Младеж“, подадени към краен срок за кандидатстване 5 февруари 2019 г. и удължен до 12 февруари 2019 г., можете да намерите на следните адреси:

КД1 – Образователна мобилност за граждани

КД2 – Стратегически партньорства

КД3 – Структурен диалог

Екипът на ЦРЧР