• en

Регистрационни номера на подадените проектни предложения за Харта за мобилност в областта на Професионалното образование и обучение

юли 18, 2018

Уважаеми кандидати,

Информираме Ви, че регистрационните номера на подадените проектни предложения за Харта за мобилност в областта на Професионалното образование и обучение, с краен срок за кандидатстване – 17.05.2018г., са публикувани на посочения линк:

Регистрационни номера

Екипът на ЦРЧР