• en
    • en

Промяна в крайния срок за кандидатстване по първата Покана за кандидатстване в сектор „Младеж“ за 2018 селекционна година

Дек. 6, 2017

Уважаеми посетители,

Информираме Ви, че поради технически причини, Европейската комисия (ЕК) взе решение крайният срок за кандидатстване по първата за 2018 селекционна година Покана за кандидатстване по сектор „Младеж“ да бъде изместен на 15 февруари 2018 г.

Това касае кандидатстването по всички Ключови дейности – 1, 2 и 3 – на сектор „Младеж“.

Решението цели успешно техническо обезпечаване на Поканата за кандидатстване и по-конкретно използването на уеб базирани формуляри за кандидатстване по всички Ключови дейности. Към момента ЕК работи по изменение на Ръководството по Програма „Еразъм+“ за 2018г., което да отрази промяната в крайния срок.

Повече информация за кандидатстващи организации, както и насоки за подаване на проектни предложения, са налични на сайта на ЕК: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants_en

 

Екипът на ЦРЧР

06.12.2017г.