• en

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ – БЮДЖЕТ 2018

Ное. 17, 2017

Прогнозният бюджет по Програма „Еразъм+“ (децентрализирани дейности) на България за 2018 година е 34 537 682 евро. Тези средства са част от общия бюджет от 2,7 млрд. eвро, предвиден за Програмата през следващата година.

Предварителното му разпределение по ключови дейности и сектори е както следва:

Разпределение на бюджета по ключови дейности:

  • Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“: 24 365 315 евро;
  • Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“: 10 014 905 евро;

Процентно разпределение на бюджета по КД2, сектор „Училищно образование“, за отделните типове партньорства:

–          50% за Партньорства за училищен обмен (School Exchange Partnerships);

–          35% за Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите;

–          15% за Стратегически партньорства за обмен на добри практики.

Процентно разпределение на бюджета по КД2, сектор „Младеж“, за отделните покани за кандидатстване и типове партньорства:

–          20% за първата покана за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“ (01.02.2018г.);

–          65% за втората покана за подаване на проектни предложения „Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите“ (26.04.2018г.);

–          15% за третата покана за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“ (04.10.2018г.).

  • Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките“: 157 462 евро.

Разпределение на бюджета по сектори :

  • Училищно образование: 5 936 543 евро;
  • Висше образование: 15 205 935 евро;
  • Професионално образование и обучение: 7 482 716 евро;
  • Образование за възрастни: 1 633 451 евро;
  • Младеж: 4 279 037 евро.
17.11.2017