• en
    • en

Националнa поканa за кандидатстване по Ключова дейност 1 на Програма „Еразъм+“, сектор „Професионално образование и обучение” – Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО)“

Дек. 28, 2017

Уважаеми посетители,

Публикуванa e Националнaта поканa за кандидатстване по Ключова дейност 1 на Програма „Еразъм+“, сектор „Професионално образование и обучение“, Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО)

Поканата можете да намерите тук

Важно: Моля, обърнете внимание на изискването формулярът да се попълва на български език, с изключение на секция K. Project Summary.

Успех на всички кандидати!

Екипът на ЦРЧР

28.12.2017г.