• en
    • en

Национална покана за кандидатстване по КД1 „Образователна мобилност“, сектор „Младеж“, 4 октомври 2018г.

сеп. 3, 2018

Уважаеми кандидати,

Информираме Ви, че е публикувана Националната покана за кандидатстване по КД1, дейност „Мобилност“, проекти за мобилност на младежи и младежки работници, сектор „Младеж“, с краен срок за кандидатстване 4 октомври 2018г., 13:00 часа българско време.

Текстът на поканата е достъпен тук.

Екипът на ЦРЧР