• en
    • en

Конференция ECVET – 20 ноември 2017г.

окт. 17, 2017
 Уважаеми дами и господа,
Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/ организира еднодневна Конференция „Валидиране на неформалното и информалното учене чрез ECVET”, която ще се проведе на 20 ноември 2017 г., в  залата на Центъра за развитие на човешките ресурси на ул. „Граф Игнатиев“ № 15, ет. 1., град София.
Конференцията ще събере участници от цялата страна, членове на различни младежки и доброволчески организации, на институции, училища, както и представители на бизнеса, които имат пряка заинтересованост от натрупването на компетентности в неформална среда, на тяхното валидиране и за по–добрата реализация на пазара на труда.
Конференцията обхваща теми, свързани с представянето на ECVET, с работата на младежките и доброволческите организации, с какви знания и умения трябва да се развиват, както и във връзка с предстоящо изграждане на Национална система за валидиране на ключови компетентности, с акцент върху отношението на работодателски организации към тези процеси.
Организаторите на Конференцията покриват разходите за работни материали, както и изхранването по време на семинара на участниците, заявили своето включване до 3 ноември 2017 Тук.
За допълнителни въпроси моля свържете се
с Иванка Михайлова, на тел. 02/ 9155 097
Национална група ECVET експерти
ЦРЧР