• en
    • en

Конкурс за иновативни инструменти в подкрепа на кариерното консултиране и ориентиране в България

май 18, 2018

Еврогайдънс България обявява конкурс за представяне на иновативни инструменти в подкрепа на кариерното консултиране и ориентиране в България.

Конкурсът има за цел да събере, отличи и популяризира успешни и иновативни инструменти (методики, ръководства, интерактивни игри, платформи и др.), използвани при различни форми за кариерно консултиране и ориентиране в образователни институции, кариерни центрове или центрове за информиране и професионално ориентиране.

Конкурсът е насочен към специалисти, които се занимават с кариерно консултиране във всички сфери на образованието и обучението.

Краен срок за подаване на кандидатури –  18.06.2018г.

Необходими документи: 

Покана за кандидатстване

Декларации на участника

 

Желаем ви успех!

 

Екипът на Еврогайдънс България