• en
    • en

Информация относно проекти, които предвиждат сътрудничество с Китай

февр. 12, 2020

Уважаеми посетители,

Във връзка с усложнената обстановка, причинена от разпространението на коронавируса, Ви информираме, че е възможно да бъдат засегнати проекти, които предвиждат сътрудничество с Китай. Всички бенефициенти, които реализират или планират да реализират мобилности в засегнатите региони трябва да са в контакт с участниците и да ги информират в случай на въвеждане на извънредни мерки. При необходимост е възможно да бъдат отложени или преместени дейности в засегнатите региони. Всяка промяна трябва предварително да бъде съгласувана с Националната агенция.

Екип на ЦРЧР