• en
    • en

Информационен ден по Програма „Еразъм+“, насочен към представители на институциите, предлагащи предучилищно образование, КД1, 27.11.2018г.

Ное. 28, 2018

На 27.11.2018г. в гр. София, Център за развитие на човешките ресурси проведе информационен ден по Програма „Еразъм+“,  насочен към представители на институциите, предлагащи предучилищно образование.

Събитието премина успешно, над 50 представители на детски градини и начални училища присъстваха на обучението. По време на информационния ден бяха представени възможностите, които предлага Програма „Еразъм+“ в сектор Училищно образование. Бяха представени добри практики от работещи по Програма „Еразъм+“, представители на детски градини.

Следобедната сесия, включваше работа по групи, чийто ментори бяха г-жа Антонина Кирова, Г-жа Митра Николова и Г-жа Данка Стаменова.

Презентации от събитието :

Екип ЦРЧР

Антонина Кирова  

Митра Николова

Данка Стаменова