• en
    • en

Информационен ден и Обучителен семинар в сектор „Училищно образование“ по Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“ на Програма „Еразъм+“

февр. 23, 2018

На 19.02.2018г. в сградата на Център за развитие на човешките ресурси се проведе информационен ден по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2, насочен към представители на организациите и институциите, работещи в сферата на училищното образование.

Събитието бе открито от г-жа Татяна Калканова – Изпълнителен директор на ЦРЧР.

В семинарa взеха участие представители на училища, детски градини, професионални гимназии, представители на различни образователни институции и организации от столицата и страната.

Целта на семинара бе да се представят възможностите за участие в Програма “Еразъм+”, да се насърчат и стимулират училищните институции да се включат в разработването на проекти по Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, да се представят специфични аспекти при кандидатстването, както и популяризиране на стартиралия от тази селекционна година нов тип проекти за партньорства в сектор „Училищно образование“ – Партньорствата за училищен обмен (School Exchange Partnerships).

С цел споделяне на добри практики за успешно реализирани проекти по КД2, бяха изнесени презентации от бенефициенти с богат опит по Програмата: г-жа Зорница Станева, представител от Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество, град София и г-жа Цветанка Тодорова, представител на СУ „Цар Симеон Велики“, град Видин.

Следобедната сесия премина под формата на работа по групи, по време на която бяха разработени части от формуляра за кандидатстване с помощта на лекторите и на експерти от ЦРЧР.

Презентациите, представени по време на обучителния семинар може да намерите тук

Екипът на ЦРЧР

23.02.2018г.