• en

Информационен ден насочен към детските гардини и училищата, предлагащи предучилищно образование, сектор „Училищно образование“, КД1, Програма „Еразъм+“, гр. София, 27.11.2018г.

Регистрационни номера на подадени проектни предложения по КД1, КД2 и КД3, сектор „Младеж“

Резултати от проверка за легитимност на подадените кандидатури в конкурс за обучители/тренери в сектор „Младеж“

Събития от Цикъла за обучение и оценка в сектор „Младеж“

Обща покана за подаване на проектни предложения по Програма „Еразъм+“ за 2019г.

Информационни дни КД1, сектори „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни“- град Плевен и град Русе