• en

Резултати от селекция на проектни предложения по КД1 „Мобилност“, сектори „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Висше образование“ и „Образование за възрастни“, Покана за кандидатстване към 05 февруари 2019 г.

Регистрационни номера на проектни предложения по КД1, сектор „Висше образование“, Мобилност на студенти и персонал между програмни държави (КД103), Покана за кандидатстване за преразпределение на неусвоени средства с краен срок 10.05.2019г.

09 май – Ден на Европа

Дни Еразъм 2019

Резултати от селекция, сектор „Младеж“, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, КД2 „Стратегически партньорства“, КД3 „Младежки диалог“, Покана за кандидатстване към 5/12 февруари 2019 г.

Покана за кандидатстване за преразпределение на неусвоени средства в сектор „Висше образование“ по КД103, краен срок 10 май 2019 г.