• en
    • en

Информационен ден по КД1 „Образователна мобилност за граждани“ и КД2 „Стратегически партньорства“ на Програма „Еразъм+“, сектор „Училищно образование“ и дейност „Европас“, 28.11.2019г.

Обща покана за подаване на проектни предложения по Програма „Еразъм+“ за 2020 г.

Информационен ден ECVET и сектор „ПОО“ на КД1 на Програма „Еразъм+“, 21.11.2019г.

Tематичен мониторинг на тема „Устойчивост и приложение на резултатите, постигнати при изпълнение на проекти по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“

Информационни дни и oбучителен семинар за подобряване на административния процес по Програма „Еразъм+“ – сектор „Висше образование” 2019

Събития от Цикъла за обучение и оценка в сектор „Младеж“