• en
    • en

Изпълнителният директор на ЦРЧР откри в Пловдив „Дни на диалога“ по проект на Програма „Еразъм+“

8
Mar
'19
мар. 8, 2019

Изпълнителният директор на Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/, Петьо Кънев, откри в Пловдив среща-семинар на тема „Дни на диалога“, организиран от сдружение „Омега“ по проект „Младежко презареждане 2“ по Програма „Еразъм+“. Господин Кънев поздрави сдружението за успешно изпълнявания проект и подчерта, че срещата е част от една голяма палитра от събития и обучения, в които участват млади хора от цяла Европа. В приветствието си към участниците, Петьо Кънев припомни, че Програма „Еразъм+“ е много силно ангажирана с бъдещето на Европа.

„Образованието, обучението, младежта и спортът са фактори, които могат съществено да допринесат за справяне с основните предизвикателства, пред които е изправена Европа. По тази причина тази европрограма е толкова значима и изключително успешна“ – каза Изпълнителният директор на ЦРЧР. Той допълни, че по време на българското европредседателство е постигнато съгласие по правната рамка на Програма „Европейски корпус за солидарност“, която има за цел да насърчава солидарността като ценност у младите хора.

„Като организация, която участва в платформата на Корпуса, и с дейностите във вашия проект, се изпълнява общата евроцел да бъдат предоставени възможности на младите хора за ангажиране в солидарни дейности за положителни промени в обществото“ – каза в заключение Петьо Кънев и пожела ползотворна работа на участниците в проекта.