• en
    • en

Национален семинар на тема „Въздействието на програма Еразъм + в България“

24
Oct
'16
окт. 24, 2016

Днес, 24.10.2016 г., Център за развитие на човешките ресурси провежда конференция, на която ще представи предварителна оценка на въздействието на програма „Еразъм+“ в България. Събитието под мотото „Еразъм+“ в България – въздействие и ефективност“ ще продължи и през утрешния ден.
Конференцията беше открита от г-жа Татяна Калканова, изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси. При откриването на конференцията г-жа Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката говори за значението на Програма „Еразъм+“ за българското образование, както и за новостите в образователния сектор в Европа.
Обобщените резултати от анализа на въздействието на Програмата бяха представени от г-н Людмил Ковачев – Изпълнителен директор на Институт за подготовка на служители в международни организации, партньор на събитието и автор на изследването.
В момента се провежда дискусия, разделена по работни панели, разделени в следните образователните сектори: училищно образование, професионално образование и обучение, висше образование, младеж и образование за възрастни.
Можете да се запознаете с предварителната оценка на въздействието на Програмата тук.

 

РАБОТНА ГРУПА “ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ“

РАБОТНА ГРУПА „МЛАДЕЖ“

РАБОТНО ГРУПА „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“

РАБОТНА ГРУПА “ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“

РАБОТНА ГРУПА „ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ“

РАБОТНА ГРУПА „ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“

Екипът на ЦРЧР