• bg
    • bg

Регистрационни номера на проектни предложения, подадени по КД1 “Образователна мобилност за граждани”

Feb 21, 2018

Уважаеми посетители,

Можете да се информирате за регистрационните номера на подадените проектни предложения по КД1 „Образователна Мобилност” по Поканата с краен срок за кандидатстване 01.02.2018г./02.02.2018г.

Регистрационни номера по сектори:

Училищно образование

Професионално образование и обучение

Професионално образование и обучение – организации, притежаващи харта за мобилност в сферата на ПОО

Висше образование – КД 103

Висше образование – КД 107

Образование за възрастни

 

 

Екипът на ЦРЧР

12.02.2018г.