• en
    • en
Създаване на преписката:
20.06.2019
Краен срок:
05.07.2019 - 17:00

Предоставяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по абонаментно комплексно почистване на обект: административната сграда на Център за развитие на човешките ресурси с адрес: град София, ул. „Граф Игнатиев“ №15

Статус:
Възложена
Създаване на преписката:
09.08.2018
Краен срок:
13.09.2018 - 17:00

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи ги дейности“

Статус:
Възложена