• en
    • en

Регистрационни номера на подадени проектни предложения по КД1 „Образователна мобилност на граждани“, сектори „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, Висше образование“ и „Образование за възрастни“, Програма „Еразъм+“, подадени към 05.02.2020г./11.02.2020г.

Информация относно проекти, които предвиждат сътрудничество с Италия

Допълнителна информация, относно оттеглянето на Великобритания от ЕС

Информационен ден по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2, сектор „Училищно образование“ и дейност „eTwinning“, 06 март 2020 г.

Събития от Цикъла за обучение и оценка в сектор „Младеж“

Регистрационни номера на подадени проектни предложения по КД1, КД2 и КД3, сектор „Младеж“, покана за кандидатстване към 05/11 февруари 2020 г.