Конференция със заинтересованите страни по дейност ECVET