Работно ателие на тема „ECVET-практики за мобилност и подготовка на проекти по „Еразъм+“