• en
    • en

Резултати от селекция, сектор „Висше образование“, КД107 „Мобилност на студенти и персонал от ВУ между програмни страни и партньорски страни“, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, Покана за кандидатстване към 05.02/12.02.2019 г.

Регистрационни номера на подадени проектни предложения по КД1, КД2 и КД3, сектор „Младеж“, покана за кандидатстване към 30 април 2019 г.

Резултати от селекция на проектни предложения по КД1 „Мобилност“, сектори „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Висше образование“ и „Образование за възрастни“, Покана за кандидатстване към 05 февруари 2019 г.

Регистрационни номера на проектни предложения по КД1, сектор „Висше образование“, Мобилност на студенти и персонал между програмни държави (КД103), Покана за кандидатстване за преразпределение на неусвоени средства с краен срок 10.05.2019г.

09 май – Ден на Европа

Дни Еразъм 2019