Участие на ЦРЧР в Национален дискусионен форум, организиран по проект по програма „Еразъм+“