• en

Кръгла маса с МОН на тема „Мерки за повишаване внедряването на ECVET в системата на ПОО и приложението му в България“

Програма „Еразъм+“ – прогнозен бюджет за 2019 година

Семинар на заинтересованите страни на тема „Европейски инициативи – възможности за кариерно ориентиране и образователна мобилност“ Семинар на заинтересованите страни на тема „Европейски инициативи – възможности за кариерно ориентиране и образователна мобилност“

Валоризационна конференция по Програма „Еразъм+“ и съпътстващи дейности 2018 г.

Допълнителна покана за набиране на външни оценители, 2019-2020г.

Списък на легитимните институции, имащи право да кандидатстват в сектор „Училищно образование“ на Програма „Еразъм+“ през 2019г.