Обучение на бенефициенти по КД2 „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, дейност „Партньорства за училищен обмен“, Покана за кандидатстване към 21/23.03.2018 г.