• en

Резултати от селекция, сектор „Младеж“, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, КД2 „Стратегически партньорства“, КД3 „Структурен диалог“, Покана за кандидатстване към 15 февруари 2018г.

Резултати от селекция на проектни предложения по КД1 „Мобилност“, сектори „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Висше образование“, „Образование за възрастни“ Покана за кандидатстване към 01 февруари 2018г.

Покана за кандидатстване за Харта за мобилност 2018, сектор „Професионално образование и обучение“ на Ключова дейност 1

Неформална среща на директорите на национални агенции по Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“

Неформална среща на директорите на национални агенции по Програма „Еразъм+“, сектори „Образование и обучение“

Национален семинар „Вертикална образователна пропускливост. Връзка между ECVET и ECTS. Разпознаване на единици резултати от учене“