• en
    • en

Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“

Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Професионално образование и обучение“

Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“

Регистрационни номера на проектни предложения, подадени по КД1 „Образователна мобилност за граждани“

Уебинар по КД2, сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Висше образование“ и „Образование за възрастни“

Междинна оценка на Програма „Еразъм+“