• en
    • en

Информационен ден и Обучителен семинар в сектор „Училищно образование“ по Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“ на Програма „Еразъм+“

Обществена консултация на тема „Средствата от европейския съюз в областта на ценностите и мобилността“

Регистрационни номера на подадени проектни предложения по КД1, КД2 и КД3, сектор „Младеж“

Информационни дни по КД2, сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Висше образование“ и „Образование за възрастни“

Регистрационни номера на проектни предложения, подадени по КД1 „Образователна мобилност за граждани“

Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Висше образование“