• en
    • en

Информационен ден по КД2, сектор „Училищно образование“

Уебинар КД1, Сектори „Училищно образование“, „Професионално образование“ и „Образование за възрастни“

Информационни дни в сектори „Училищно образование“ и „Професионално образование и обучение“ по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ на Програма „Еразъм+“

Регистрация за участие в уебинар: „Практически насоки за кандидатстване по Програма „Еразъм+“, КД1, сектори „Училищно образование“, „Професионално образование“ и „Образование за възрастни“

Междинен отчет КА103

Регистрация за участие в информационен уебинар за разработване на проекти по КД 1 „Мобилност“, проекти за мобилност на младежи и младежки работници, сектор „Младеж“ на програма „Еразъм+“, 22 януари 2018г., от 10:30ч.