• en
    • en

Резултати от селекцията на проектни предложения по КД2 „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, сектор „Младеж“, Покана за кандидатстване към 4 октомври 2017г.

Резултати от селекцията на проектни предложения по КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Младеж“, Покана за кандидатстване към 4/6 октомври 2017г.

Резултати по поканата за набиране на външни ECVET експерти

Доброволчеството- умения за успех

Информационни дни и Обучителен семинар в сектори „Училищно образование“ и „Професионално образование и обучение“ по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ на Програма „Еразъм+“

Информационна брошура „Еразъм+“, КД1 и КД2, сектор „Училищно образование“