• en

Конференция на тема „Валидиране на неформалното и информалното учене чрез ECVET”

Участие на българския ECVET eкип в годишния ECVET форум 2017г.

Семинар на тема „Ролята на ECVET за повишаване на качеството и модернизиране на професионалното образование и обучение“.

Семинар на тема „Ролята на ECVET за повишаване на качеството и модернизиране на професионалното образование и обучение“

Информационни-дни-сектор-Висше-образование-гр-Плевен-25-26-10-2017г.

Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) проведе обучение на бенефициенти по Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“ на Програма „Еразъм+“, Покани за кандидатстване към 29.03.2017г. и 26.04.2017г.