• en

Резултати от оценка на кандидатури за „Харта за мобилност“ в областта на професионалното образование и обучение, с краен срок за подаване на предложения 17 май 2017г.

Информационно турне „Европейски мрежи без граници“ – 25-29 септември – Ботевград, Тетевен, Омуртаг и Варна

Европейски ден на езиците

Честит първи учебен ден!

Национална покана за кандидатстване по КД1, дейност „Мобилност“, проекти за мобилност на младежи и младежки работници, сектор „Младеж“

Национална покана за кандидатстване по КД3, дейност „Структурен диалог“, сектор „Младеж“