• en

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА СНИМКА И ВИДЕО НА ТЕМА „КАКВИ СА ПЛЮСОВЕТЕ НА МОЯ ЕРАЗЪМ?“

Резултати от селекцията на проектни предложения по КД2 „Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите“, сектор „Младеж“, Покана за кандидатстване към 26 април 2017г.

Резултати от селекцията на проектни предложения по КД3 „Подкрепа за реформиране на политиките” – дейност „Структурен диалог”, сектор „Младеж“, Покана за кандидатстване към 26 април 2017г.

Български проекти са отличени като „Успешни истории“

Резултати от селекцията на проектни предложения по КД2 „Стратегически партньорства”, подадени по Поканата за кандидатстване към 29 март 2017 г.

Резултати от селекцията на проектни предложения по КД1 „Мобилност“, сектор „Младеж“, Покана за кандидатстване – 26 април 2017г.