• en

СЕМИНАР НА ТЕМА „КАК ДА СЕ ПОДОБРЯТ УМЕНИЯТА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ“ ОРГАНИЗИРА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СЪВМЕСТНО С ЦЕНТЪРА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Регистрационни номера на подадени проектни предложения по КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Младеж“, дейност: „Стратегическа Европейска доброволческа служба“

Регистрационни номера на подадени проектни предложения по КД3 „Структурен диалог“

Регистрационни номера на подадени проектни предложения по КД2 „Стратегически партньорства за за подкрепа на иновациите“, сектор „Младеж“

Регистрационни номера на подадени проектни предложения по КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Младеж“