• en
    • en

Ученик в професионална гимназия

Ако сте ученик в професионална гимназия, чрез участие в Програма „Еразъм+“, имате възможност да подобрите обучението си и да повишите уменията си, придобивайки европейски опит чрез стаж и обучение в друга европейска държава.

Възможностите, които Ви се предоставят, са:

  1. Обучение с цел практика от 2 седмици до 3 месеца в една от програмните държави на ЕС. Обучението се извършва или на работното място (предприятие или друг вид подходяща организация) или в професионално училище (но задължително съдържащо и периоди на практически занимания в предприятие или друг вид подходяща организация);
  2. „ЕразъмПро“ —дългосрочна мобилност в чужбина за ученици в професионалното образование и обучение, включително стажанти или наскоро завършили обучението си лица. Продължителността на „ЕразъмПро“ е от 3 до 12 месеца.

Програмата ще покрие разходите Ви за пътуване, настаняване, изхранване, предварително езиково обучение и застраховки.

За да участвате, е необходимо училището или учебният център, в който се обучавате, да са бенефициенти по проект за мобилност на Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1.

Европа Ви очаква! За повече информация се обърнете към Вашето училище или учебен център.

Не забравяйте, че кандидат по Програма „Еразъм+“ може да бъде организацията, в която се обучавате, а не Вие като физическо лице!

>> За повече информация се насочете към КД1, сектор „Професионално образование и обучение“