• en

Събития

Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) проведе обучение на бенефициенти по Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“ на Програма „Еразъм+“, Покани за кандидатстване към 29.03.2017г. и 26.04.2017г.

29
Sep
'17

ЕCVET опит – добри практики от прилагането на системата и разпространението на „ЕРАЗЪМ+“ в България

26
Sep
'17

Информационна среща на тема: „Възможности на Европейската доброволческа служба (ЕДС)“

26
Aug
'17

2 АВГУСТ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МЛАДЕЖТА

14
Aug
'17

Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) проведе обучение на бенефициенти по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност“ на Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“, Покана за кандидатстване към 26.04.2017г.

10
Aug
'17

Семинар на тема „Пътища за подобряване на оценяването и признаването на резултати на учащите се в страната и чужбина“, 03-06 юли 2017г., Бирмингам, Великобритания

2
Aug
'17