• en

Студентски заеми

АКТУАЛНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2017/2018:

– Еразмус Мундус Магистърски курсове – Erasmus Mundus Masters Courses (EMMCs);

–  Еразмус Мундус Съвместни магистърски програми –  Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMDs).

АКТУАЛНИ ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2017/2018:

– Еразмус Мундус Съвместни докторски програми – Erasmus Mundus Joint Doctorates (EMJDs);

– Докторски програми по Дейност  „Мария Кюри“, Програма „Хоризонт 2020“ –  Marie Skłodowska-Curie Actions.

ЕРАЗЪМ+ СТУДЕНТСКИ ЗАЕМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА – ERASMUS+ MASTER DEGREE LOANS:

Програма „Еразъм+“ ще предлага студентски заеми на студенти, които ще се обучават в магистърска програма в страна, участваща по програмата. Повече информация за отпускането на студентските заеми може да прочетете тук.

Кандидатстване?

За финансови институции

– Директно към Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Поканата за кандидатстване може да намерите тук.

За студенти

– Директно към одобрените финансови институции, които ще приемат студентските кандидатури и ще предоставят всички условия по процедурата за кандидатстване и отпускане на заемите.

Размер на заемите? – До 12 000 евро за едногодишно обучение в магистърска програма и до 18 000 евро за двугодишна магистърска програма.

Тук ще намерите информация за банките, които предоставят кредити за магистратури:

 –        MicroBank, Spain (AP start in 6/2015)

–         BPCE – Banques Populaires, France (AP start 6/2016)

–         BPCE – Caisses d’Epargne, France (AP start 6/2016)

–         Future Finance, operating in UK (AP start 9/2016)

–         Finanzbank, Turkey (AP start 10/2016)

–         University of Luxembourg, Luxembourg (AP starts in 9/2017)

Държавите, които предлагат E+ Master Loan са: Испания, Франция, Великобритания, Турция и Люксембург.

Университетът на Люксембург е единствен до момента, които предлага финансиране на студенти по такъв начин.