• en

Ръководител на организация в сферата на младежта

Вие сте част от ръководството на младежка организация? Представлявате сдружение, фондация, община, училище или друга организация, активна в сферата на младежта? Работите по въпросите на младежката политика? Искате да подпомогнете придобиването на социални умения и компетенции у младите хора? Целите създаването на международно сътрудничество в организации от цял свят за изграждане на капацитет в младежкия сектор?

Тогава дейностите в сектор „Младеж“ са именно за Вас!

Проектите и дейностите в сектор „Младеж“ са разделени в няколко главни направления. Вашата организация може да организира младежки обмен, да изпрати на обучение младежки работници или да насърчава доброволческите инициативи в други европейски страни. Можете да създадете партньорство от организации, активни в сферата на младежта, които да работят по съвместни иновативни проекти или да обменят добри практики. Организацията Ви може да организира срещи между младите хора и политическите лица на местно ниво и, с цел обсъждане на предизвикателствата пред младежката политика. Можете да се включите и в мащабен проект за изграждане на капацитет в младежки организации от цял свят.

Отличителна характеристика на сектор „Младеж“ е фокусът върху младите хора в неравностойно положение, като целта е тяхното активно включване в проектите. Социалното приобщаване, наред с популяризирането на европейското гражданство, е приоритет на дейностите, подкрепяни от Програма „Еразъм+“.

Една нова инициатива на Европейския съюз, която дава възможност на младите хора да извършват доброволческа дейност или да работят по проекти в своята страна или в чужбина, като принасят полза за общностите и хората в Европа, е Европейският корпус за солидарност. Младите хора, които участват в Европейския корпус за солидарност, трябва да приемат неговите мисия и принципи и да се придържат към тях.

ВАЖНО! Във всички случаи, кандидатурите по Програма „Еразъм+“ се подават от името на организация (сдружение, фондация, община, училище и др.), а не индивидуално. Възможно е при някои дейности кандидатура да бъде подадена и от името на т.нар. неформална група от млади хора – група от най-малко четирима участника, които са активни в младежката работа, но не са част от младежка организация.

Повече информация за различните типове дейности в сектор „Младеж“ можете да намерите тук:

>> Проекти за организиране на младежки обмени, мобилност на младежки работници и доброволчески дейности

>> Проекти за партньорства между организации, активни в сферата на младежта

>> Проекти за организиране на срещи между младите хора и политически лица на местно ниво

>> Проекти за изграждане на капацитет в областта на младежта

>> Европейски корпус за солидарност