• en
    • en

Ръководител на обучителна институция в сферата на образованието за възрастни

Вашата роля е от решаващо значение за развитието на институцията Ви в национален и европейски контекст. Вие, като ръководител на институция в сферата на образованието за възрастни, можете да запознаете служителите си с новостите в политиките и практиките на европейските страни в областта на образованието за възрастни чрез проекти, които са предоставени от Вашата организация.

Кандидатствайте с вашата обучителна институция за проект за мобилност, който позволява професионалното развитие на целия персонал на институцията Ви. Възможностите, от които може да се възползвате, са следните:

  1. Участие в структурирани курсове;
  2. Период на наблюдение в партньорска организация;
  3. Преподаване в партньорска организация.

Програмата ще покрие разходите Ви за пътуване, настаняване, изхранване, предварително езиково обучение и застраховки.

За да участвате, е необходимо организацията, в който работите, да е бенефициент по проект за мобилност на Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 (КД1), сектор „Образование за възрастни“.

Европа Ви очаква! За повече информация се обърнете към организацията, в която работите.

Не забравяйте, че кандидат по Програма „Еразъм+“ може да бъде организацията, в която работите, а не Вие като физическо лице!

>> За повече информация се насочете към КД1, сектор „Образование за възрастни“

Друга възможност за Вас е подаването на проектно предложение по Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, където да осъществите сътрудничество с други европейски организации и/или институции, местни власти и фирми, за да стимулирате иновациите, обмяната на опит и добрите практики, както и да обсъдите въпроси от взаимен интерес за отделните страни.

Налице са различни възможности за включването Ви, като участие в работни срещи, обучение на персонала, преподаване в чужда образователна институция, както и възможност Вашите обучаеми да преминат период на обучение в друго европейска организация/институция.

Организацията, в което работите, може да участва в следните типове Стратегически партньорства:

  1. Стратегически партньорства за обмен на добри практики

Стратегическите партньорства, подкрепящи обмена на добри практики, осигуряват възможност на организацията да разширят своите международни мрежи чрез сътрудничество с различни партньори като например младежки организации, университети и предприятия, както и други организации, работещи в сектор „Образование за възрастни“.

  1. Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите

Този тип партньорство предлага възможност за разработване, тестване и трансфер на иновативни продукти или методи. За постигането на тези амбициозни цели, проектите могат да предвиждат безвъзмездни средства за работа по интелектуални продукти, както и допълнително финансиране за популяризиране на резултатите.

Напомняме Ви, че индивидуалното кандидатстване не е допустимо. Проектно предложение може да бъде подадено само от името на институцията, която представлявате.

>> За повече информация се насочете към КД2, сектор „Образование за възрастни“

Станете част от EPALE – Европейски портал за обучение на лица в сферата на образованието за възрастни. Портал, в който можете да обмените опит с преподаватели, изследователи, както и да се запознаете с политиките в сферата. Тук могат да се споделят ресурси и идеи за проекти, както и възможност за намиране на партньори за бъдещи проекти по Програма „Еразъм+“.

>> Научете повече за EPALE